همایون هاشمی در سمت معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی ابقا شد. 

به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، علی ربیعی در حکمی همایون هاشمی را در سمت معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور ابقا کرد.