کارگاه کشوری مراقبت از آنفلوانزا و کنترل و پیشگیری عفونت های تنفسی حاد واگیر، نوپدید و بازپدید در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزار شد.

به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، در این کارگاه کشوری که با حضور 200 نفر از کارشناسان بهداشت و درمان از سطح 56 دانشگاه علوم پزشکی کشور در سبزوار برگزار شد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به شرایط ویژه جغرافیایی شهرستان اشاره کرد و گفت: سبزوار سالانه با حجم بسیار زیادی از مسافران رویرو است که در راستای کنترل بیماری های واگیر، دانشگاه تدابیر ویژه ای را از جمله استقرار تیم واکنش سریع مقابله با بیماری های واگیر، استقرار پایگاه مراقبت مرزی در فرودگاه سبزوار و احداث اتاق ایزوله تنفسی با پذیرش بیمار در بیمارستان در دستور کار قرار داده است.

دکتر مسلم از تشکیل تیم واکنش سریع، متشکل از نیروهای مبارزه با بیماری های بهداشت محیط در این شهرستان خبرداد و گفت: بیماری های واگیر از قدیمی ترین دشمنان نظام سلامت به شمار می آیند این بیماری ها طی سال های اخیر همواره خسارت های جبران ناپذیری را به نظام سلامت وارد کرده است.

وی بروز مقاومت های دارویی، بازگشت مجدد بیماری های نوپدید و بروز بیماری های نوپدید با قابلیت های اپیدمی و فراگیری را از عوامل مهم توجه به این بیماری ها دانست.

رییس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ضرورت مقابله با گسترش طغیانها به منظور کاهش و حذف منبع بیماری ها بخصوص طغیان بیماری های تنفسی و جلوگیری از انتقال بیماری های مشمول مراقبت از طریق مرزها با حداقل مزاحمت برای مسافران را از جمله اهداف این کارگاه بیان کرد و افزود: مهمترین عامل موفقیت این برنامه پیشگیری است که به لحاظ اقتصادیُ کنترل و مراقبت باید در اولویت قرار گیرد.

گفتنی است این کارگاه کشوری به مدت سه روز در سبزوار با هدف توسعه مراقبت های بهداشتی و اولیه در بحث کنترل مرزها و افزایش سطح آگاهی پرسنل بهداشتی و بیمارستانی و جلوگیری از طغیان بیماری آنفلوانزا و بیماری های نوپدید و باز پدید در سطح کشور و منطقه برگزار می شود.