طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع به عنوان رییس ستاد عملیاتی منصوب شد.

به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دكتر ایرج حریرچی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

با سلام
نظر به اهمیت تقویت وظایف برنامه‌ریزی و نظارتی وزارت متبوع كه در بند 1-7 سیاست‌های كلی سلامت و بند ب ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی كشور تصریح شده و به موجب تبصره 1 بند ب-2 ماده 3 «نظام‌نامه برنامه‌ریزی وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكی» كه طی نامه شماره 1600/101/د مورخ 28/12/1392 ابلاغ گردیده است، جنابعالی به مدت دو سال به عنوان رئیس ستاد برنامه‌ریزی عملیاتی منصوب می‌شوید.
امید است با اتكا به خداوند متعال و همكاری با كلیه واحدهای ذی‌ربط در پیاده سازی دقیق نظام نامه و همچنین توسعه نظام برنامه‌ریزی در بخش سلامت به منظور تحقق تكالیف دستگاه‌های اجرایی كه در اسناد قانونی بالادستی و به وی‍ژه برنامه سلامت دولت یازدهم مورد تأكید قرار گرفته،‌ موفق و مؤید باشید.