مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان کردستان گفت: این استان هم‌اکنون با داشتن 12 شعبه و یک واحد کارگزاری، یک‌سوم جمعیت استان را تحت‌پوشش قرار داده و بیش از 18 نوع حمایت ارزنده به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ارائه می‌دهد.

به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، فریدون خدابنده‌لو ضمن بیان این مطلب، افزود: بخش عمده و اساسی منابع این استان از طریق بخش بیمه‌ای و از محل وصول حق‌بیمه‌ها، جرایم و خسارات، سرمایه‌گذاری و بیمه‌بیکاری تأمین می‌شود.

وی اظهار داشت: افزایش سطح دستمزدها باتوجه به تورم جامعه، افزایش بیمه‌شدگان اصلی و تعامل با مجامع کارفرمایی و کارگری، تأثیربسزایی در افزایش درآمدی داشته است.

خدابنده‌لو با اشاره به اینکه تعداد بیمه‌شدگان استان کردستان تا پایان سال 92، نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته، 8/2 درصد رشد داشته است، افزود: بیشترین افزایش مربوط به کارگران ساختمانی بوده است.

وی گفت: تعداد مستمری‌بگیران این استان تا پایان سال گذشته نیز نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 5/7 درصد رشد داشته است و این تعداد افزایش مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، اصلاح نحوه جمع‌آوری آمار تعداد پرونده‌ها و ایجاد سوابق از طریق ماده 148 قانون کار بوده است.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان کردستان خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد بیمه‌شدگان این استان تا پایان سال 92 به ترتیب مربوط به قالیبافان با 23هزار و 220 نفر، کارگران ساختمانی با 22هزار و 9 نفر و رانندگان درون و برون‌شهری با 19 هزار و 199 نفر بوده است.

وی گفت: همچنین بیمه حرف و مشاغل آزاد با 6هزار و 410 نفر، بیمه‌شدگان اختیاری با 4هزار و 367 نفر، بیمه مددجویان کمیته امداد با 3 هزار و 875 نفر، زنان سرپرست خانوار با 3هزار و 704 نفر، بیمه باربران انفرادی با 2هزار و 525 نفر، بیمه طلاب روحانیون با یک‌هزار و 807 نفر و بیمه نویسندگان با 385 نفر بیشترین تعداد بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی استان کردستان را به خود اختصاص داده‌اند.