عدالت در سلامت زمانی محقق می شود که همه آحاد جامعه و هر کس به طور ایده آل باید فرصت عادلانه در بهره مندی از خدمات در جهت دستیابی به ظرفیت کامل سلامت خود را داشته باشد.

به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، دکتر محمدی معاون فنی مرکز بهداشت استان سیستان وبلوچستان در کار گروه فنی شاخصهای عدالت در سلامت اظهار داشت: عدالت در سلامت یکی از موضوعات مهم در عرصه سلامت است که باید از ابعاد مختلف به آن پرداخته شود.

وی ادامه داد: سلامت مقوله ای است که بدون عزم ملی،و عدم همکاری بین بخشی و مشارکت مردمی، دستیابی به اهداف عالی آن تامین نمی شود و با توجه به اینکه یکی از رسالت های وزارت بهداشت ارائه مراقبتهای اولیه بر اساس 4 رکن اساسی عدالت، همکاری بین بخشی، مشارکت مردمی و استفاده از تکنولوژی مناسب شکل گرفته است لازم است با همکاری بین بخشی و مشارکتهای مردمی این امر تحقق یابد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان خاطر نشان کرد: با تعیین سنجش شاخصهای عدالت در سلامت مداخلات لازم درخصوص کاهش نابرابریهای سلامت مشخص خواهد شد وبا محاسبه دقیق شاخصهای عدالت در سلامت تاثیر فاکتورهای اجتماعی بر سلامت نیز معین خواهد شد.

دکتر محمدی وضعیت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را از نظر جمع آوری و یک جهت نمودن آمار وارقام شاخصهای عدالت در سلامت را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: شاخصهای عدالت در سلامت همه ساله برای هر شهرستان بر حسب متغیرهایی چون جنس، سواد، وضعیت اقتصادی، سن و محل سکونت در صورت امکان و ضرورت محاسبه می شود.

محمد سالاری کارشناس ارشد آمار و انفورماتیک مرکز بهداشت استان نیز گفت: در استان سیستان و بلوچستان تمامی شاخصهایی که به نحوی در عدالت و ارتقاء سلامت نقش دارند پس از بررسی کارشناسی، بحث و تبادل نظر و نیز بر اساس بارش افکار با متخصصان و کارشناسان محاسبه می شود.

وی ادامه داد: کاهش تفاوتها و نا برابری در سلامت مستلزم ایجاد پایش عدالت در سلامت است و با اجرای این نظام می توان وضعیت تفاوتهای سلامت و عوامل مسبب آن در طول زمان را به تصویر کشید و با استفاده از نتایج حاصل مداخلات مناسبی را طراحی و اجرا کرد.

گفتنی است: دومین کار گروه فنی شاخصهای عدالت در سلامت با حضور مسئولین معاونت بهداشتی و نمایندگان ادارات و سازمانها در مرکز بهداشت استان برگزار شد.