نیکوکاران بخش سلامت کشور 4 سال گذشته 30 هزار میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز مراکز درمانی استان ها و کمک به بیماران کم توان مالی اهدا کردند.

مدیر عامل مجمع خیران سلامت کشور دیشب در هشتمین همایش و جشن گلریزان مجمع خیران در آمل گفت: با کمک خیران 2 هزار و 200 مرکز در مانی شامل بیمارستان ، مراکز در مانی شهری و روستایی و اورژانس های جاده ای ساخته و بخش های در مانی بیمارستان ها نیز تجهیز شد.

نیری با بیان اینکه 50 هزار نفر از نیکوکاران کشور عضو مجمع خیران سلامت هستند از راه اندازی 180 شعبه برای عضویت نیکوکاران راه بخش سلامت در استان های کشور خبر داد.

مدیر عامل مجمع خیران سلامت کشور همچنین با اشاره به ظرفیت بالای نیکوکاران مازنی برای کمک به نیازمندان جامعه خواستار راه اندازی مجمع خیران سلامت در این شهرستان شد.

نیکوکاران آملی در هشتمین همایش و جشن گلریزان مجمع خیران این شهرستان حدود 2 میلیارد و 600 میلیون ریال به نیازمندان اهدا کردند.