وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با جمعی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دیدار کرد.

به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه محمد میرزابیگی، معاون پرستاری، دکتر محمد آقاجانی،معاون درمان، دکتر محمود خدادوست، معاون طب سنتی و دکتر علی اصغر پیوندی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بعد از ظهر دیروز با پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دیدار کردند و روزه خود را در کنار یکدیگر افطار کردند.

بنابر این گزارش در این دیدار صمیمانه که در بیمارستان طالقانی برگزار شد، جمعی از پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مترون ها، سوپروایزرها و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری این دانشگاه حضور داشتند.

وزیر بهداشت در این مراسم به گفت و گو با پرستاران پرداخت و به پرسشهای آنان پاسخ گفت.