با اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی، 5 بیمار نیازمند به عضو، حیاتی دوباره یافتند.
 
به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی فارس امروز گفت: با رضایت خانواده مرحوم ابراهیم جعفری 46 ساله از استهبان که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود کلیه های آن مرحوم به بیماران کلیوی 45 و 55 ساله از مرودشت و خوزستان و کبد وی به بیمار49 ساله از اراک پیوند شد.

آقای معینی افزود: قرنیه های وی نیز به چشمان دو بیمار روشنایی بخشید.

عمل های پیوند در بیمارستان نمازی شیراز، مرکز پیوند کبد کشور با موفقیت انجام شد.