به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، دكتر محسنی بندپی در اجلاس رؤسا و معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور كه هم اكنون در وزارت بهداشت در حال برگزاری است، ضمن اعلام این خبر گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت در كشور رشد ساماندهی تعرفه‌ها را در بخش ویزیت و هتلینگ شاهد هستیم.

وی در ادامه افزود: با اجرای طرح تحول نظام سلامت 7 بسته خدمتی با هدف كاهش پرداختی از جیب مردم ارائه شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اجرایی شدن کتاب ارزش نسبی سلامت در سال 93 گفت:با اجرایی شدن این کتاب ضمن رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، و قیمت گذاری واقعی، از پرداخت های غیر قانونی جلوگیری می شود.

وی افزود: با اجرای مفاد این کتاب بیش از 1700 خدمت، قیمت گذاری و ساماندهی خواهد شد و امکان حذف و برخورد قانونی با اضافه دریافتی برای بیش از 1700 كد صورت می گیرد.

وی از راهكارهای اصلاحی و پیشگیرانه این طرح به ابلاغ هرچه سریعتر راهنمای بالینی مصوب از سوی سیاستگذاران سلامت به منظور ایجاد امكان نظارت بر كمیت و كیفیت ارائه این خدمات اشاره كرد و افزود: تولید یك نرم‌افزار نقشه معنوی و ایجاد انطباق بین كدینگ ملی 6 رقمی از دیگر راهكارها است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در ادامه گفت: بازنگری و به روز رسانی فهرست تعهدات بیمه پایه سلامت بر مبنای ارزش‌های نسبی جدید، دیگر موارد اصلاحی و پیشگیرانه این طرح است.

دكتر محسنی بندپی با اشاره به اجرای همزمان دستورالعمل اجرایی ماده 17 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و تبصره 1 بند «و» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: براساس این ماده قانونی كلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت مؤظف به همكاری با سامانه جامع و همگانی سلامت و انعقاد قرارداد همكاری با سازمان‌های بیمه‌گر پایه هستند.

وی از دیگر راهكارهای اصلاحی و پیشگیرانه به تعیین معیارها و اعمال «اولویت‌بندی خدمات سلامت» در تدوین فهرست خدمات پایه سلامت اشاره كرد و تاکید کرد: باید در راستای تعادل منابع و مصارف با هدف ارتقاء دسترسی و بهره‌مندی اقشار محروم و رعایت عدالت در برخورداری از خدمات سلامت كوشا باشیم.

وی با اشاره به تقویت سازو كارهای نظارتی موجود، بر برخورد قاطع قانونی با آن گروه از ارائه‌دهندگان خدمات سلامت كه به رغم اجرای ارزش‌های نسبی جدید به دریافت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند، تاكید کرد.

دكتر بندپی در پایان گفت: با اجرای مفاد کتاب ارزش نسبی سلامت، علاوه بر ماندگاری پزشكان در بیمارستان‌های دولتی، هزینه‌های پرداختی از جیب مردم نیز کاهش یافته و باعث رضایتمندی مردم خواهیم شد.