رییس سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا گفت: ناشنوایان را به دو گروه تقسیم کرده ایم. نخست کم شنوایان و ناشنوایان مادرزادی که با کاشت حلزون درمان می شوند. ماشت حلزون اقدام مثبت و بسیار خوبی است که در کشور صورت گرفته است. با این روش توانستیم بسیاری از ناشنوایان و کم شنوایان را درمان کنیم و این حرکت خدمت بزرگی برای ناشنوایان محسوب می شود.

همایون هاشمی افزود: خوشبختانه اکنون ما هیچ ناشنوایی پشت نوبت جهت کاشت حلزون نداریم و در این زمینه بسیار خوب فعالیت شده است.

وی در ادامه بیان کرد: گروه دوم ناشنوایانی هستند که قابل درمان نیستند. در مجموع کلیه ناشنوایان بر طبق قانون از خدمات مستمر و موردی سازمان بهزیستی ایران برخوردار هستند. شرایط فیزیکی ناشنوایان و بحث اشتغال ایشان، راهبرد های اساسی سازمان بهزیستی است.

رییس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: بحث اشتغال ناشنوایان از معضلاتی است که در کشور وجود دارد و سازمان بهزیستی در تلاش می کند تا برای ناشنوایان ایجاد اشتغال کند. در زمینه درمانی نیز کاشت حلزون را انجام داده ایم. در اشتغالزایی نیز کوشش هایی صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم.

وی در پایان گفت: به نظر من با تامل و حمایت های منطقی می توانیم برای ناشنوایان ایجاد شغل کنیم. با کمی همت و کوشش می توان ناشنوایان را در کشور به کار گمارد.