به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، دکتر علیرضا زالی در اجلاس روسا و معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات، افتخار راهبردی مهمی در کشور است و برای اجرای آن تضامین خوبی وجود دارد.

رییس سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه، اجرای این کتاب، همکاری جدی صاحبان اصلی فرایند یعنی جامعه پزشکی و همچنین انجمن‌های علمی تخصصی و سازمان نظام پزشکی را می‌طلبد، افزود: باید نگاه بلند شخص رییس جمهور به حوزه سلامت، پیگیری های هیات وزیران و سخت کوشی وزیر بهداشت را در این خصوص مغتنم بداریم و از این فرصت به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم.

دکتر زالی با اشاره به اینکه سه مولفه در تعیین هر ارزش نسبی مداخله دارد، گفت: یکی از این مولفه ها دستیابی به مهارت های جدید است که طبیعتا بار مالی نیز به همراه خواهد داشت و مولفه دیگر، ریسک مترتب جراح را تعریف می کند که در این کتاب ملحوظ شده و در نهایت اجرای عدالت است که مهمترین هدف آن است.

وی در خصوص تضامین اجرای این کتاب اذعان کرد: برای نخستین بار و بر اساس مصوبه هیات وزیران بیمه های پایه ملزم به اجرای مفاد کتاب هستند.

رییس سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: این کتاب مطالبه ای در گروه های مختلف پزشکی بود که حاصل شد و نخستین گام بزرگ برای موضوع اصلاحی و تضمین روابط بین بخشی است.

دکتر زالی از برکات دیگر اجرای این کتاب به مطلوب سازی تعرفه ها و الزام به اجرای تعرفه مصوب توسط تعداد قلیلی از پزشکان زیاده خواه اشاره کرد و گفت: سازمان نظام پزشکی به عنوان یک مسئولیت اجتماعی آستین همت بالا می زند و نظارت جدی بر آن خواهد داشت.

دکتر زالی درباره نظارت بر این تعرفه‌ها گفت: از آنجا که انجمن‌های علمی تخصصی به عنوان نمایندگان جامعه پزشکی در تدوین کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات همکاری داشته‌اند، تضمین خوبی برای اجرای این کتاب وجود دارد.

زالی همچنین ادامه داد: پیوست کامل نظارتی نیز به این منظور تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران هم رسیده است. در مجموع خود جامعه پزشکی صیانت از قانون را انجام خواهد داد. سازمان نظام پزشکی در بحث نظارت بسیار جدی است.