به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، دكتر علی ربیعی در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشكی سراسر كشور ضمن بیان این مطلب گفت: اجرای طرح تحول نظام سلامت با هدف محرومیت‌زدایی و فقرزدایی بوده و در این طرح، تخصیص منابع دولت به حوزه سلامت نه به عنوان یك هزینه بلكه به عنوان سرمایه‌گذاری برای ارتقای كیفیت زندگی افراد لحاظ شده است.

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با تاكید بر این كه همه اقدامات باید برای موفقیت طرح تحول نظام سلامت صورت گیرد، گفت: اجازه نداریم كه در اجرای این طرح موفق نشویم و برای اجرای موفق این طرح باید به طور مداوم، انجام اصلاحات اساسی را پیش رو داشته باشیم.

دكتر ربیعی با اشاره به این كه اجرای مفاد كتاب ارزش‌های نسبی سلامت یكی از اقدامات اساسی برای تكمیل فرآیند اجرای طرح تحول نظام سلامت محسوب می‌شود، گفت: انجمن‌های علمی و تخصصی، سازمان‌های بیمه‌ای و همكاران وزارت بهداشت ساعت‌های زیادی را برای چگونگی اجرایی شدن مفاد این كتاب صرف كرده‌اند و ما نیز با همه توان برای اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت در كنار وزارت بهداشت ایستاده‌ایم.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی صرف هزینه در این بخش هر روز خود را پویاتر کرده است و سازمان بیمه سلامت ایرانیان نیز بیش از 5 میلیون نفر را بیمه کرده است.

دكتر ربیعی با اشاره به تشكیل 8 جلسه شورای عالی بیمه در یك سال گذشته، گفت: هماهنگی‌های زیادی در این خصوص برای توجه به مسایل زیربنایی و اصلی صورت گرفته است و در بیمه‌ ها سعی كرده‌ایم زیرساخت‌های لازم را برای اجرای طرح تحول نظام سلامت آماده كنیم و بدهی‌ها را به روز برسانیم.

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به همكاری، همدلی و هماهنگی ایجاد شده در همه اركان نظام سلامت گفت: برای اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت، راهبری این طرح را در شخص وزیر بهداشت و خود را در كنار دكتر هاشمی می‌بینم.

وی با تاكید بر این كه با اجرایی شدن كتاب ارزشی نسبی سلامت، باید هزینه‌ها را مدیریت كنیم گفت: با اجرایی شدن این كتاب از نابسامانی ها در نوع دریافت تعرفه‌ها جلوگیری می‌شود.