به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، دکتر ایرج فاضل در اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ضمن بیان این مطلب گفت: نمی توانیم ادعای پیشرفت و توسعه پایدار کنیم بدون این که به این دو بخش سلامت و آموزش توجه نداشته باشیم.

وی با بیان این که با اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت بعد از سالها کاروان خسته پزشکی با توجه دولت کریمه، شخص رییس جمهور و وزیر بهداشت تجدید قوا می کنند، گفت: موفقیت وزارت بهداشت را در اجرای طرح تحول نظام سلامت و اجرایی شدن کتاب ارزش نسبی سلامت تبریک می گوییم.

نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: طبق قانون تعرفه ها باید عادلانه باشد در حالی که سالهاست که رشد تعرفه ها متناسب با بقیه مسائل اقتصادی در کشور نبوده است.

وی با تاکید بر ضرورت پشتیبانی و پیگیری طرح تحول نظام سلامت گفت: دولت در این طرح برای همه آحاد مردم سرمایه گذاری کرده است که شرط اجرای موفق آن نظارت جدی بر اجرای آن است تا بتوانیم این بار را به سرمنزل برسانیم.

وی در ادامه بر ضرورت حفظ کرامت و ارزش انسانی مردم در تمام مراکز بهداشتی و درمانی کشور تاکید کرد و گفت: دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور باید رفتار توام با احترام به مردم را در دستور کار همه مدیران و مسئولان مراکز درمانی قرار دهند.