به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، وزیر بهداشت در اجلاس روسا و معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور با اشاره به این که از امروز کتاب جدید تعرفه گذاری خدمات سلامت اجرا می شود، گفت: گام جدیدی در طرح تحول نظام سلامت از ابتدای مهرماه آغاز شده که مقدمه ای بر تغییرات وسیع در حوزه بهداشت و درمان خواهد بود.

دکتر سید حسن هاشمی با اشاره به این که اجرای کتاب جدید تعرفه گذاری خدمات پزشکی، در واقع خواسته ای است که بیش از دو دهه معطل مانده، ادامه داد: راه سختی در پیش است و در ادامه مسیر برای واقعی کردن تعرفه های پزشکی و برچیدن بساط دریافت های غیرمتعارف نباید تردید کرد.

به گفته وزیر بهداشت هرچند در این راه عده ای تردید دارند و وارد حاشیه ها شده اند، ولی دولت، وزارت بهداشت، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و در نهایت سازمان نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر همگی مصمم به اجرای این طرح بزرگ هستند.

وی ضمن بیان این که در آینده ثابت خواهد شد که بزرگترین خدمت به جامعه پزشکی در گرو این تصمیم دولت است، خاطرنشان کرد: برای اجرای صحیح این تصمیم همگی باید کمک کنند. چون وزارت بهداشت به تنهایی قطعا این راه را ادامه خواهد داد ولی در کنار این وزارت خانه، انجمن های تخصصی و نظام پزشکی نیز باید به عهد خود وفا کنند تا عزت و آبروی جامعه پزشکی حفظ شود.

دکتر هاشمی در ادامه افزود: اجرای این کتاب برای رسیدن به تعرفه های واقعی یک راه زمانبر است و سه ماه بعد از اجرا، می توانیم از طریق انجمن های تخصصی پیشنهادها و انتقادات را جمع آوری کنیم تا با اصلاح مشکلات، رضایتمندی همگانی حاصل شود.

وزیر بهداشت در ادامه سخنانش با بیان این که روسای دانشگاه های علوم پزشکی و معاونت ها در مرحله اول مسئولیت دارند که این کار را به نحو احسن در تمام استان ها آغاز کنند، اظهار کرد: یکی از افتخارات دولت توجه به حوزه بهداشت و پیشگیری است، ولی درحوزه درمان اگر به سوی واقعی شدن تعرفه ها نرویم، تمام اقداماتمان زیر سوال خواهد رفت.

دکتر هاشمی تاکید کرد: ثمره این کار به دور از غوغاسالاری و حاشیه سازی ارج نهادن به نسل ارزشمند جامعه پزشکی است که همه وجودشان را برای ایرانیان وقف کرده اند.

وزیر بهداشت در ادامه تصریح کرد: در ادامه مسیر باید به اشکالات اقداماتمان اعتراف کرده و در جهت رفع آنها بر آییم. طی کردن مسیرهای گذشته پسندیده نیست و در حالیکه اکثریت جامعه پزشکی اخلاق اسلامی و حرفه ای را رعایت می کنند، باید به دور از هر گونه حاشیه و آسیب باشند.