به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، دکتر هاشمی گفت: در موارد معدودی تخلفات وجود دارد که قطعا باید روی تمام آنها توسط گروه های ستادی در هر استانی نظارت شود.

وزیر بهداشت در ادامه افزود: در زمینه نظارت بر تخلفات نیز باید رعایت اخلاق و انصاف را پیش بگیریم.

وی با بیان این که در زمینه کنترل تخلفات از انجمن های تخصصی نیز باید کمک گرفت، تاکید کرد: در هر انجمنی باید پرونده های تخلف وجود داشته باشد تا در صورت تکرار تخلف، رسیدگی های لازم صورت گیرد.

دکتر هاشمی با اشاره به این که این کار باعث عزت و احترام نظام پزشکی و انجمن های تخصصی خواهد شد، ادامه داد: رودربایستی ها را باید در رهگیری تخلفات کنار بگذاریم و روسای بیمارستان ها به جد پیگیر نظارت بر تخلفات باشند.

به گفته وزیر بهداشت بیمارستان های خصوصی تعهد کرده اند که با اجرای کتاب تخلفات از بین خواهد رفت. ما مطمئنیم که این اتفاق خواهد افتاد در غیر این صورت در اعتبارسنجی بیمارستان ها و در کمیسیون ماده 20 با مشکل مواجه خواهند شد.

دکتر هاشمی با تاکید بر این که تخلف در بیمارستان دولتی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و نباید مشاهده شود، اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد، مسلما برخوردها جدی تر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به این که باید تخلف را در جامعه پزشکی قبیح بدانیم و حتی یک تخلف را نیز در این جامعه نپذیریم، افزود: این قول را می دهیم که در مناطق محروم و دورافتاده کوچکترین تخلفی صورت نگیرد هرچند شهرهای عمده بخصوص تهران برای برچیده شدن تخلفات در اولویت است.