به گزارش سرویس اجتماعی برنا،محبوبه ظریفکار فرد با بیان اینکه اجرای برنامه تحول در نظام سلامت، گام بلندی در راستای کاهش مشکلات حوزه درمان کشور و افزایش رضایتمندی عمومی در این خصوص بوده است، تصریح کرد: پرستاران نیز به عنوان پیشگامان همیشگی خدمات درمانی، از آغاز اجرای این برنامه در کشور، همراهی و همدلی خود را نشان داده و همدوش سایر کادر درمانی، در رفع مشکلات این حوزه گام برداشته‌اند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز به عنوان قطب پزشکی کشور که همواره با خیل عظیمی از مراجعه کنندگان به مراکز درمانی مواجه بوده است، با آغاز اجرای برنامه تحول نظام سلامت، عزم خود را در راستای تحقق این هدف مهم جزم نموده و همه دست اندرکاران سلامت این دانشگاه در این جهت همسو شدند که پرستاران نیز بخش مهم و تاثیرگذاری از این خدمت را بر عهده گرفته اند.
 
ظریفکار فرد با اشاره به افزایش مراجعه کنندگان به مراکز درمانی با اجرای برنامه تحول در نظام سلامت، گفت: همین امر موجب افزایش حجم کار پرستاران، به عنوان نخستین گروهی که با بیماران در ارتباط هستند، شده و در مواردی افزایش شیفت کاری آنان را به همراه داشته که در همین راستا امیدواریم سیاست های پیش بینی شده برای پرداخت مطالبات این قشر ایثارگر و تلاش برای کاهش بار کاری آنان با جدیت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.