به گزارش سرویس اجتماعی برنا،دکتر سیامک سمیعی گفت: در این همایش علاوه بر ارزیابی میزان پیشرفت درتحقق سازماندهی شبکه آزمایشگاهی دانشگاه و بررسی عملکرد شبکه‌های دانشگاهی ارائه خدمات آزمایشگاهی به مقایسه کمی و کیفی وضعیت خدمات آزمایشگاهی قبل و بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت پرداخته خواهد شد.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این برنامه مستندات و اطلاعات مربوط به سازماندهی و عملکرد شبکه‌های آزمایشگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی که از قبل جمع آوری شده است مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نهایتاً چالشها و موانع پیش رو درارتقای خدمات آزمایشگاهی مراکز تشخیصی درمانی دولتی بررسی شده و راهکارهای اجرایی برای رفع این مشکلات پیش رو با هم اندیشی شرکت کنندگان تبیین خواهد شد.

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت در پایان گفت: از دیگر برنامه های این اجلاس تشریح برنامه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط مدیران ستادی برای ارزیابی و نظارت بر شبکه های آزمایشگاهی و تدوین گزارش وضعیت پاسخگویی و ارائه خدمات آزمایشگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی برای ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت است.