رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: افزایش آگاهی مردم از قوانین مربوط به حرفه پزشکی و پرستاری، نه تنها مانع ایجاد بسیاری از مشکلات و قصور توسط کادر درمانی شده، بلکه موجب شکایت بیشتر از پزشک و کادر درمانی شده است.

به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، احمد شجاعی روز چهارشنبه در کنفرانس یک روزه آموزه های پزشکی قانونی برای کادر پرستاری مراکز درمانی که به همت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سالن شهید بهشتی سازمان برگزار شد، افزود: با افزایش آگاهی مردم از قوانین و مقررات، درصد شکایت از پزشکان و بطور کلی کادر درمان طی سال های اخیر افزایش یافته، بنحوی که در گذشته شکایتی از پرستاران وجود نداشت اما امروز نه تنها پزشکان بلکه سایر اعضای کادر درمانی از جمله پرستاران نیز در صورت قصور مورد شکایت مردم قرار می گیرند.

وی با اشاره به بررسی 127 پرونده شکایت از پرستاران در کمیسیون های پزشکی قانونی طی سال گذشته، گفت: آمار شکایت از پرستاران در سال گذشته با افزایش مواجه بوده ، هر چند تعداد قابل توجهی از این شکایات پس از بررسی به تبرئه پرستاران منتهی شده است؛ البته در بسیاری از پرونده های قصور، پرستار به عنوان کارشناس، شاهد و یا متهم ورود پیدا می کند.

شجاعی ادامه داد: بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای کادر درمان عمدتا به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات است. با توجه به اینکه آگاهی مردم از قوانین رو به افزایش است، در آینده احتمال شکایت از کادر درمان نیز بیشتر خواهد شد بنحوی که اگر کوچکترین خطایی در طول درمان مشاهده شود به راحتی از آن نمی گذرند و اینجاست که قشر زحمتکش پرستار باید پاسخگوی شکایات نیز باشد.

وی ادامه داد: در صورتی که اعضای کادر درمان از جمله پرستاران از قوانین آگاهی داشته باشند و وظایف خود را به خوبی انجام دهند، در زمان شکایات از هر گونه اتهامی تبرئه خواهند شد. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور نیز به منظور ارتقا سطح آگاهی و اطلاع پرستاران از قوانین مربوط به حرفه خود اقدام به برپایی این دوره آموزشی کرده است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد: برپایی نشست های علمی وکاربردی بسیار مفید و ضروری است؛ هرچند وظیفه سازمان پزشکی قانونی رسیدگی به پرونده های شکایت و قصور پزشکی است، اما با برپایی این دوره ها بدنبال آن است که جامعه پزشکی از هر گونه خطا، تهمت و افترا مبرا باشد و با بیان مشکلات و موارد شکایت مردم از کادر درمان، به افزایش آگاهی این قشر کمک می کند.

شجاعی بیان کرد: حرفه پزشکی بسیار حساس بوده و کوچک ترین اتفاقات در آن مورد توجه عموم مردم است. در گذشته حرفه پزشکی شغل محسوب نمی شد اما از زمانی که به عنوان شغل مطرح شد تبعات و حساسیت های زیادی را نیز ایجاد کرد.

وی افزود: بنابراین هدف آن است که این شغل همچنان شرافت خود را حفظ کند، دید مردم نسبت به آن مثبت باشد و همکاران با سلامت و دقت به فعالیت بپردازند.