رییس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: اکنون ویزیت تمامی پزشکان در مراحل مختلف ارائه خدمت به بیمار فقط یک نرخ دارد اما لازم است که یک نوع طبقه بندی ویزیت در کشور وجود داشته باشد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، دکتر علیرضا زالی روز چهارشنبه در حاشیه دهمین همایش سالانه انجمن پزشکان عفونی کودکان ایران و ششمین بزرگداشت دکتر احمد سیادتی در جمع خبرنگاران عنوان کرد: اکنون نرخ ویزیت پزشکان برای کودکان، افراد مسن، بیماران عفونی و بیمارانی که شرایط خوبی ندارند طبقه بندی نشده و فقط بحث زمان معاینه لحاظ شده است که باید در این زمینه طبقه بندی ویزیت صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ویزیت پزشکی در ایران نسبت به تمام مناطق پیرامون کشور پایین ترین نرخ است. ویزیت پزشکان ما به نرخ واقعی نیز نزدیک نشده و در نظام تعرفه گذاری باید طبقه بندی ویزیت را لحاظ کنیم تا ویزیت ساده، تخصصی، جامع و مشاوره نظیر دیگر کشورها در ایران نیز نرخ های متفاوتی داشته باشد.