به گزارش گروه سلامت جوان خبرگزاری برنا، میترا توحیدی افزود: 40 هزار نفر از این داوطلبان سلامت در مناطق روستایی کشور فعالیت دارند و مابقی در شهرها و حاشیه شهرهای بزرگ آموزش های سلامتی را به مردم انتقال می دهند.

وی با بیان اینکه زنان 90 درصد داوطلبان سلامت کشور را تشکیل می دهند، افزود: این افراد بانوان خانه داری هستند که به صورت افتخاری با وزارت بهداشت همکاری دارند.

به گفته وی، هر داوطلب سلامت 50 نفر را در منطقه سکونت خود زیر پوشش دارد که در کل بیش از 20 میلیون نفر زیر پوشش برنامه های آموزشی چهره به چهره این داوطلبان قرار دارند.
 
توحیدی آغاز فعالیت داوطلبان سلامت در سطح کشور را از سال 1371 عنوان کرد و افزود: داوطلبان سلامت می توانند از طریق اطلاع رسانی و انتقال پیام های بهداشتی و درمانی نقش بسزایی در تغییر سواد سلامت و اصلاح شیوه زندگی مردم داشته باشند.

وی در پایان گفت: حوزه فعالیت داوطلبان سلامت تمامی مراقبت های بهداشتی در پیشگیری از بیماریها و اطلاع رسانی در برنامه هایی نظیر ارتقای باروری جامعه را شامل می شود و این گروه با راهبری وزارت بهداشت، پیام ها را به جمعیت زیر پوشش خود انتقال می دهند.