به گزارش گروه جامعه و جوان  حمیدرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در دهمین همایش سالیانه متخصصان عفونی اطفال با بیان این مطلب افزود: طب کودکان با سختی شغلی همراه بوده است و سختی کار این متخصصان در نرخ گذاری ویزیت پایین آنها دیده می‌شود این همکاران کمترین کارانه را در پزشکی دریافت می‌کنند.

زالی با اشاره به معطوف بودن خدمات سرپایی در تعرفه گذاری‌ها عنوان کرد: تعرفه های خدمات سرپایی شامل تمامی خدمات است. یک بخش از اصلاحات اساسی در بخش تعرفه‌ها می‌تواند برای متخصصین داخلی و کودکان راهگشا باشد به دلیل مشکلات خاص متخصصین کودکان، آنها را در گروه مالیاتی قرار دادیم تا با وجود تمام مشکلات، پایین‌ترین نرخ رشد مالیاتی را تجربه کنند. 

او ادامه داد: اتفاق اخیر در حوزه نظارتی برگ زرین دیگری به جامعه پزشکی کشور افزود و باز هم این جامعه از آن سربلند و پیروز بیرون آمد، تعداد شکایت‌های رسیده از سامانه 1690 کمتر از انگشتان 2 دست بوده است.

گفتنی ست؛ دهمین همایش سالیانه متخصصین عفونی اطفال تا 30 آبان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه بهزیستی و توانبخشی در حال برگزاری است.