وزیر بهداشت، ضمن رد اظهارات مطرح شده توسط یکی از اعضای شورای شهر در راستای آلودگی آب تهران، تاکید کرد که ما هرگز به مردم دروغ نمی گوییم و هیچ آلودگی آب های تهران را تهدید نمی کند.

به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، پیش از این اخباری مبنی بر فوت کودکی سه ساله به دلیل نوشیدن آب مطرح شد. اما دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، ضمن رد این ادعا مطروحه از اعضای شورای شهر خاطرنشان کرد که هیچ آلودگی در آب های تهران وجود ندارد.

گفتنی است، دستور بررسی همه چاه ها داده شده است. در زمانی که چاه ها در سطح شهر و در زمانی که سطح آب سدها کاهش یافته بود و مجبور به برداشت از چاه ها بودند، میزان نیتریت تنها در سه حلقه چاه بیشتر از استاندارد بوده است که طی دستوری از طرف وزیر بهداشت به وزیر نیرو، این چاه ها پلمپ شد.