به گزارش گروه سلامت جوان برنا، دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این مطلب افزود: برنامه های مختلفی برای ترویج زایمان طبیعی و کاهش میزان سزارین در بیمارستان های دولتی جهت ارتقاء شاخص سلامت مادر و نوزاد تدوین شده است که می توان به بهینه سازی فضای فیزیكی اتاق های زایمان جهت حفظ حریم خصوصی مادران باردار و افزایش رضایتمندی آنها و ارائه بسته های تشویقی به ارائه دهندگان خدمات در مراکز دولتی اشاره کرد.

وی ادامه داد: در این بسته خدمتی، کلاس های آموزش بهداشت باروری و زایمان به صورت رایگان برای مادران باردار در 8 جلسه برگزار می شود. هدف از برگزاری این دوره های آموزشی، توانمندسازی مادران جهت انتخاب زایمان طبیعی است که از ابتدای برنامه تاکنون 50 هزار مادر باردار در این کلاس ها شرکت کرده اند.

آقاجانی تصریح کرد: در این هفت ماه با افزایش اقبال مادران به زایمان طبیعی از طریق فراهم کردن امکان زایمان بی درد داروئی مواجه شده ایم که پنج هزار و 600 مورد زایمان بی درد رایگان در سراسر کشور انجام شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: در 7 ماه اجرای برنامه تحول نظام سلامت بیش از 281 هزار زایمان طبیعی در 360 بیمارستان وابسته به وزارت بهداشت به صورت رایگان صورت گرفته است که حدود 306 هزار تومان بابت هر زایمان از محل یارانه ها پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: برنامه جدید وزارت بهداشت بهینه‌سازی فضای فیزیکی بلوک‌های زایمان است که اعتبار آن تأمین شده و تخصیص پیدا کرده است به طوری که بسیاری از بلوک های زایمانی بیمارستان‌ها نوسازی شده و در موارد مورد نیاز توسعه یافته است.

معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: در مناطق محروم بلوک‌های زایمان از نظر فضای فیزیکی نامناسب بوده است که در برنامه‌ ترویج زایمان طبیعی اولویت اختصاص اعتبار به بلوک‌های زایمان مناطق محروم است.