به گزارش خبرگزاری برنا،اسداله هادی نژاد با اعلام این خبر گفت: طی دو هفته اخیر كل كشفیات موادمخدر 21903 كیلوگرم بوده كه بیشترین حجم مواد مكشوفه از نوع تریاك به میزان 20 تن بوده است.

وی افزود: همچنین از این مواد مخدر مكشوفه یك تن و 671 كیلو مربوط به حشیش، 203 كیلو مربوط به هروئین و 19 كیلو از نوع شیشه بوده است.
به گفته هادی‌نژاد در این مدت، 549 قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شده‌اند كه 52 نفر از آنان زن بوده‌اند.

معاون مقابله با عرضه ستاد بیان كرد: استان فارس با 8749 کیلو، یزد با 3794 كیلو و اصفهان با كشف 2933 كیلو انواع موادمخدر بیشترین مقدار كشفیات را طی این مدت داشته‌اند. این كشفیات از طریق بازرسی خودرو و اشیا همراه مسافرین، طرح پاكسازی مناطق و اقدامات عملیاتی بوده است.

هادی‌نژاد ادامه داد: بزرگترین محموله كشف شده در یك نوبت با هفت هزار كیلوگرم تریاك و حشیش متعلق به استان فارس و 3 هزار و 745 كیلوگرم تریاك متعلق به استان یزد بوده است. همچنین طی عملیات‌های انجام شده 108 دستگاه خودرو توقیف شد.