به گزارش گروه سلامت جوان برنا دکتر سید حسن هاشمی، پس از مرودشت، عازم شهرستان پاسارگاد شد تا وضعیت بهداشت و سلامت در این شهرستان استان فارس را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.

دکتر هاشمی در این سفر به بیمارستان امام جعفر صادق(ع) پاسارگاد رفت و به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت، از تمامی بخش های این بیمارستان بازدید کرد.

وزیر بهداشت در این بازدید، به گفت و گو با بیماران و همراهان آنان پرداخت و از نظرات آنان در خصوص بسته های خدمتی به اجرا درآمده در برنامه تحول نظام سلامت آگاه شد. 

هاشمی همچنین در گفت و گو با کارکنان بیمارستان از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی در این بیمارستان قرار گرفت.

بیمارستان امام جعفر صادق(ع) در تاریخ 22 بهمن ماه 79 با داشتن بخش اتفاقات و تنها چهار تخت بستری افتتاح شد که پس از گذشت مدتی در اوایل سال 1380 بخش های زایشگاه، آزمایشگاه، سلف سرویس و بخش داخلی افتتاح و 10 تخت بستری در آن مستقر شد.

در شهریور ماه سال 81 مصادف با هفته دولت بخش های سونوگرافی، رادیولوژی، اتاق عمل و جراحی راه اندازی و اولین عمل جراحی در بیستم آذر سال 81 که عمل APRبود در این بیمارستان انجام شد.

در شهریور ماه سال 82 باز هم مصادف با هفته دولت بخش کولیز و سپس بخش اطفال راه اندازی شد و در خرداد ماه 83 همزمان با آزادسازی خرمشهر، بخش فیزیوتراپی و بخش دندانپزشکی به بخش های بیمارستان اضافه شد.

در سال 84 مصادف با دهه فجر بخش اعصاب و روان نیز افتتاح شد و با افتتاح شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد در سال 85، بیمارستان امام جعفر صادق(ع) نیز زیر نظر این شبکه قرار گرفته و تاکنون فعالیت خود را ادامه می دهد.

بیمارستان امام جعفر صادق(ع) پاسارگاد هم اکنون با تخصص های زنان و زایمان، بیهوشی، جراحی عمومی،ENT، اطفال، داخلی، دندانپزشکی، سونوگرافی و رادیولوژی، روانپزشکی، آزمایشگاه، رادیولوژی، بخش دندانپزشکی، فیزیوتراپی مشغول به خدمت رسانی است.

همچنین دارای یک درمانگاه تخصصی با تخصص های جراحی عمومی، متخصص داخلی، زنان، اطفال، چشم پزشکی،ENT، متخصص بیهوشی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، سونوگرافی، روانپزشکی، پاتولوژی، اورتوپدی بوده، بخش های درمانی آن شامل اتفاقات، داخلی، جراحی، اطفال، زنان، CCU، کولیز، اعصاب و روان، دندانپزشکی، رادیولوژی، سونوگرافی و آزمایشگاه است.