به گزارش گروه سلامت جوان برنا،‌ محمد تقی جهانپور ری گفت: مجموعه علوم پزشکی بم جزو اولین دانشگاه های کشور بود که با حمایت ریاست دانشگاه علوم پزشکی بم و اداره پرستاری این دانشگاه، کارانه مهر، آبان و آذر همکاران پرستار را با ضریب 1.7 پرداخت کرد.

وی افزود: اگر چه هنوز آمار مستندی از متوسط افزایش کارانه کادر پرستاری ندارم اما بر اساس اطلاعاتی که مترون بیمارستان در اختیار ما گذاشته است به طور نمونه کارانه پرستاری با رقم200 هزار تومان با احتساب ضریب 1.7 به حدود 600 هزار تومان افزایش یافته است.

رئیس هیات مدیره نظام پرستاری بم با اشاره به جذب 49 نفر نیروی پرستاری گفت: معاون توسعه وزارت بهداشت در جریان بازدیدی که از بم داشت، مجوز جذب 49 نیروی پرستار را صادر کرد که بر همین اساس 10 نفر بهیار، 5 نفر کارشناس بیهوشی، یک نفر کارشناس اتاق عمل و 33 نفر کارشناس پرستاری از ابتدای دی ما شروع به کار کرده اند.

جهانپور ابراز امیدواری کرد با پیگیری سازمان نظام پرستاری از معاونت توسعه وزارت بهداشت، تأمین اعتبار لازم برای این نیروها دیده شود تا در پرداخت حقوق به نیروی های جدید مشکلی وجود نداشته باشد.