احمد اسفندیاری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به وجود بیش از ۱۰ هزار معلول ضایعه نخاعی در کشور، بهزیستی به دنبال ارائه خدمات بیمه ای برای تأمین کمک هزینه های پرستاری برای این قشر از معلولان است.

سرپرست سازمان بهزیستی کشور همچنین به پوشش بیمه ای گرو های هدف بهزیستی در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: 100 هزار نفر از معلولان شاغل ، 55 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار و 40 هزار نفر از پرسنل مراکز توانبخشی و مراکز نگهداری کودکان امسال تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.

اسفندیاری در ادامه از بهره مندی بیش از 2میلیون و 800 هزار مددجو از خدمات بهزیستی خبر داد و تصریح کرد : مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی از خدمات مستمری، توانبخشی، بیمه و حمایتی برخوردار هستند.

سرپرست سازمان بهزیستی در پایان افزود: ارائه خدمات بیمه ای برای تامین کمک هزینه های پرستاری برای معلولان ضایعه نخاعی هنوز نهایی نشده است، اما پیش بینی می شود به دنبال پیگیری های سازمان بهزیستی این طرح امسال به اجرا درآید.