علیرضا زالی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: اعتبار پروانه های پزشکی سال 90 به دلیل گستردگی جامعه پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی از 9ماهه گذشته در حال تمدید بود تا مشکلی برای پزشکان بوجود نیاید.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: تاکنون 5 هزار اعتبار پروانه در نظام پزشکی تمدید شده است. ضمن اینکه اعتبار  پروانه تمامی پزشکان در سال 90 تمدید خواهد شد.

زالی افزود: در سال 85، 18 هزار اعتبار پروانه تمدید شد که این آمار با گذشت 5 سال به 25 هزار پروانه افزایش یافت.