به گزارش سرویس اجتماعی برنا، علیرضا مصداقی نیا به وجود آمدن داروها را در مهار بیماری ها یک انقلاب بزرگ خواند و تاکید کرد که متاسفانه اکنون ایجاد مقاومت در بدن نسبت به داروها به تهدیدی برای سلامت تبدیل شده است.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه و جشنواره بزرگ پارک سلامت درکرمانشاه در جریان دور سوم سفرهای استانی هیات دولت به كرمانشاه سخن می گفت با اشاره به لزوم توجه بیشتر به پیشگیری، موفقیت طرح پزشک خانواده راتشریح و تصریح کرد: در سال جاری حدود 15 میلیون نفر تحت پوشش پزشک خانواده قرار خواهند گرفت.