به گزارش سرویس اجتماعی برنا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در مراسم افتتاح مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی کودکان دکتر محمد کرمانشاهی در كرمانشاه سخن می گفت با اشاره به نامگذاری دهه جاری به عنوان دهه پیشرفت و توسعه خواستار تلاش جمعی و احساس مسئولیت در راه توسعه کشور شد. 

وحید دستجردی خاطرنشان کرد: در 5 سال اخیر و با اجرای مصوبات سفرهای استانی 400 تخت به تخت های بیمارستانی کرمانشاه افزوده شده که از این تعداد 100 تخت تخت ویژه بوده است.

وی افزود: در استان کرمانشاه ازنظر تعداد مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت و نیز مسکن پزشکان و تجهیز ناوگان اورژانس رشد خوبی داشته ایم و درحال حاضر تعداد 860 تخت درحال ساخت نیز در استان وجود دارد که در سال 1393 تعداد تخت های استان به 4000 تخت خواهد رسید. 

دستجردی به ساخت دانشکده ها و پروژه های در دست ساخت در استان كرمانشاه اشاره کرد و گفت: ما در تلاش هستیم تا کرمانشاه به عنوان قطب علمی کشور بدرخشد.