به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، چراغی مشاور وزیر بهداشت در امور پرستاری در  مراسم روز پرستار گفت: برنامه‌های بسیاری برای پرستاران صورت گرفت که از آن جمله می توان به  برگزاری سومین انتخابات نظام پرستاری در کشور اشاره كرد. انتخابات خوبی  در سه دوره گذشته برگزار شد و بهترین شورای عالی نظام پرستاری شکل گرفت.

مشاور وزیر در امور نظام پرستاری گفت: تشکیل ستاد اجرایی تعرفه گذاری خدمات پرستاری از دیگر اقداماتی است که با همکاری دفتر پرستاری، سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان در حال انجام است در راستای اجرای این قانون جلسات خوبی برگزار و   فرمول های اولیه کار مشخص و کارهای کارشناسی صورت گرفته است.

چراغی افزود: تدوین و اجرایی شدن چارت دفتر پرستاری و ایجاد جایگاه مشاوره در امور پرستاری از دیگر اقدامات وزارت بهداشت در سال 89 بود. همچنین با همکاری بخش پرستاری پیش نویس سند جامع جایگاه پرستاری در نظام سلامت در حال تدوین است چرا که پرستاران باید جایگاه سلامت مشخصی داشته باشند.

وی ادامه داد: تدوین الگوی خدمات پرستاری در طرح پزشک خانواده ارایه شد و احساس می شود که این طرح در طرح پزشک خانواده می تواند بسیار موثر باشد.در بسته های طرح پزشک خانواده برنامه پرستار بهتر دیده خواهد شد. همچنین برای تدوین منشور حقوق بیمار و پرستار که سبب تدوین کدهای اخلاق پرستاری شد، بسیار مثبت است که در این روز رونمایی خواهد شد.

مشاور وزیر در امور پرستاری ادامه داد: تدوین استانداردهای حرفه ای و مراقبتی در حال چاپ است.

وی همچنین توسعه امکان سنجش شاخص های پرستاری در کشور را از جمله برنامه های سال 90 عنوان کرد و گفت: بانک جامع اطلاعات پرستاری در سال 90 مبتنی بر شواهد راه اندازی می شود چرا که راه اندازی این بانک در درمان و  پژوهش ضروری است و مراجعه شخص به این بانک سبب دستیابی به اطلاعات خواهد شد.همچنین برگزاری مدیریت حاکمیت بالینی پرستار در دیگر دانشگاه ها از دیگر برنامه های سال 90 است چرا که پرستاران در حاکمیت بالینی باید در جایگاه سیاست گذاری دیده شوند.

چراغی تصریح کرد: تدوین الگوی هیات علمی بالینی از جمله برنامه هایی است که از سال آینده به دنبال اجرای آن هستیم.  در بحث ارتقای بین آموزش و بالینی پرستاران فعالیت هایی  نیز صورت گرفته است. همچنین بازنگری در شرح وظایف مراکز مشاوره پرستاری بسیار لازم است که در این زمینه بحث قطب مراکز مشاوره می تواند مدنظر قرار گیرد. در زمینه خشونت علیه پرستاران در  سراسر کشور باید کارهای علمی بیشتری صورت گیرد تا از بروز این موارد جلوگیری كرد. 

همچنین شمس رییس شورای عالی نظام پرستاری در ادامه این همایش اظهار کرد: دو قانون ارتقای بهره وری و قانون تعرفه گذاری همچنان اجرا نشده است و پرستاران اجرا نشدن این دو قانون را مانع خدمت خود می دانند چرا که اجرای این قانون سبب ارتقای خدمات کیفی و مناسب برای بیماران است.