به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، مراسم روز پرستار در تالار وزارت كشور با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، رئیس كل سازمان نظام پرستاری و عضو شورای بین المللی پرستاری برگزار شد.

در این مراسم، منشور اخلاق پرستاری رونمایی شد و در پایان مراسم نیز از چند پرستار نمونه كشور تجلیل شد.