به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، دانشگاه علوم پزشکی تهران نتایج آزمون استخدامی پرستاران را یک و نیم برابر ظرفیت به تفکیک نفرات اصلی وذخیره اعلام کرد.

پذیرفته شدگان اصلی با توجه به جدول زمانبندی تعیین شده با در دست داشتن اصل و تصویر تمامی صفحات مدارك مشروحه زیر به مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه واقع در: تهران بزرگراه شهید همت – مابین شهید چمران و شیخ فضل اله نوری- جنب برج میلاد – سالن همایشهای رازی مراجعه کنند.
1. شناسنامه
2. كارت ملی
3. مدرك تحصیلی
4. گواهی انجام خدمت پزشكان و پیراپزشكان
5. 4 قطعه عكس 4*3 پرسنلی
6. كارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت برای آقایان
7. اصل مدارك بومی بودن
8. اصل كارت بنیاد شهید برای فرزندان شاهد و سایر ایثارگران
9. اصل نامه مبنی بر فرزند جانباز بالای 25./.از كار افتاده كلی غیر قادر به كار

متقاضیان برای دیدن اسامی قبول شدگان می توانند به آدرس زیر مراجعه کنند.

http://publicrelations.tums.ac.ir/UserFiles/File/asami.pdf