به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، مرضیه وحید دستجردی در مراسم اعطای نشان ایمنی در سلامت اظهار داشت: 30درصد بیماریهای  از مصرف غذا ایجاد می شودو اگر بخواهیم سلامت محقق شود باید غذا و محصولات غذایی سالم باشند.

وزیر بهداشت و درمان ادامه داد: غذا جسم انسان را تشکیل می دهد و عامل بسیار مهم در دنیا است.

دستجردی درآستانه هفته سلامت اظهار داشت: یکی از مسائل مهم و شعار امسال مصرف منطقی و بجای آنتی بیوتیک است که منجر به مقاومت میکروبی آنها می شود.

وی با اشاره به اینکه 49درصد نسخ پزشکان آنتی بیوتیک ها است، اظهار داشت: طبق استاندارد دنیا تجویز نسخ پزشکان برای آنتی بیوتیک تنها11درصد است که این آمار در کشور حدود49درصد است.  این  امر نشان دهنده آن است که 40درصد مردم بدون نسخه آنتی بیوتیک مصرف می کنند.

وزیر بهداشت و درمان افزود: مصرف نابجای آنتی بیوتیک ها بار مالی را به همراه دارد. بار مالی مصرف نابجا  آنتی بیوتیک در آمریکا 30میلیارد دلار و برای اروپا 72میلیارد پوند است، این در حالی است که بار مالی مصرف نابجای انتی بیوتیک در کشور ما 400میلیارد تومان است.

دستجردی ادامه داد: 60درصد افرادی که بدون نسخه آنتی بیوتیک تهیه می کنند اطلاعات لازم در مورد عوارض آن را ندارند که باید در این زمینه فرهنگسازی شود.

وی تصریح کرد: امروزه ایران جزء 20کشور اول مصرف کننده آنتی بیوتیک است و بعد از چین دومین کشوری هستیم که بدون نسخه آنتی بیوتیک استفاده می کنیم.

وزیر بهداشت و درمان اظهار داشت: بررسی ها نشان دهنده آن است که 10هزار مورد عوارض ناشی از استفاده از آنتی بیوتیک ها است.