به گزارش سرویس اجتماعی برنا، علیرضا زالی، با اشاره به حضور کارشناسی سازمان نظام پزشکی در جلسات تخصصی شورای عالی بیمه جهت تعیین تعرفه های خدمات درمانی بخش دولتی و غیر دولتی سال 90 گفت: سازمان نظام پزشکی از طریق حضور در جلسات کارشناسی کمیته های فنی شورای عالی بیمه، مسایل مرتبط با این حوزه را در اختیار دستگاه ها و نهادهای مسئول قرار داده است و امروز(شنبه بیستم فروردین ماه) نیز ابعاد جزیی و اجرایی تفاهم نامه همکاری سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در تعیین تعرفه های خدمات درمانی طی جلسه ای بررسی خواهد شد.

وی اعلام کرد: بر اساس نتایج بحث‌های کارشناسی در کمیته های تخصصی شورای عالی بیمه، تعرفه های سال 90 بر اساس قیمت تمام شده خدمات تعیین می‌شود و این تعرفه ها حداقل در بخش غیر دولتی برای بازه زمانی شش ماهه اول سال 1390 تعیین و اعلام می‌شود تا با بررسی اثرات دقیق هدفمند کردن یارانه ها در حوزه سلامت در خصوص تعرفه های شش ماهه دوم سال بصورت مجدد تصمیم گیری شود.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی همچنین از ارسال نامه ای از سوی دکتر سید شهاب الدین صدر، رییس کل سازمان نظام پزشکی به صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی جهت تسریع در امر بررسی، تعیین و اعلام تعرفه های خدمات درمانی بخش دولتی و غیر دولتی سال 1390 خبر داد که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه باید از سوی شورای عالی بیمه سلامت اعلام شود.

وی همچنین اعلام کرد: سازمان نظام پزشکی اواخر سال گذشته یک تحقیق میدانی و پژوهشی در زمینه اقتصاد درمان و تاثیر هدفمندی یارانه ها در اقتصاد درمانگاه‌های کوچک و مطب‌ها انجام داده که نتایج آن بزودی پس از آنالیز نهایی اعلام خواهد شد.