محمدرضا خردمند در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: 50 تا 70 درصد پرونده‌های جرایم پزشكی در سال 89 منجر به صلح شد این در حالی است که مهمترین پرونده های جرایم پزشکی مربوط به درمان و  جراحی های ترمیمی و زیبایی است.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: شورای حل اختلاف ویژه امور جامعه پزشكی و سلامت تحت عنوان مجتمع 29 شورای حل اختلاف در تهران بزرگ در حال فعالیت است که برای تسریع در روند بررسی این پرونده ها در حال حاضر تعداد این مراکز به 6 شعبه افزایش یافته است.

خردمند همچنین افزود: با راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف جامعه پزشكی و رسیدگی به پرونده‌هایی كه فقط در دادسرای جرایم پزشكی صورت می گرفت اكنون بسیاری از این پرونده‌ها در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود.
 
معاون پشتیبانی سازمان نظام پزشکی کشور  درخصوص این که آیا این شورا ها صلاحیت رسیدگی به چنین شکایاتی را با توجه به تخصصی بودن موضوع دارند، اظهار داشت:  شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های كیفری و حقوقی را دارد بر این اساس می توانند پرونده های موجود در این حوزه را مورد بررسی قرار دهند.