حسن امامی رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: در سال 89 قرار بود مجلس از محل درآمدهای دولت 100 میلیارد تومان اعتبار به بحث ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و حل مشکل زیر میزی اختصاص دهد که فقط 10 درصد این بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه اظهار داشت: این وزارتخانه برای رفاه حال بیماران و خانواده های آنها گسترش شبکه بهداشت و درمان در کشور تاکنون فعالیت های به سزایی را انجام داده است که مهمترین این اقدامات اختصاص بودجه جداگانه برای حل مشکل زیر میزی و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم است.
 
وی با بیان این مطلب که برای رفع مشکلات موجود در زمینه تخصیص اعتبار مقرر شد تا در سال جاری ردیف جداگانه ای در بودجه وزارت بهداشت به این امر اختصاص داده شود، ادامه داد: بر این اساس بالغ بر 50 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

امامی رضوی خاطر نشان کرد: با توجه به مهم بودن این موضوع و نقشی که کارکرد سیستم درمانی کشور دارد، در تلاش هستیم تا این رقم را افزایش دهیم و امیدواریم بتوانیم بر اساس تدابیر اندیشیده شده در سال جاری شاهد حل این مشکلات باشیم.