به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از اداره ‌كل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق تأمین‌اجتماعی، مرتضی سلامی با بیان مطلب فوق افزود: با اجرای دستورالعمل صندوق تأمین‌اجتماعی مبنی بر استفاده مستمری‌بگیران از خدمات بیمه تكمیلی بیش از 42 هزار نفر در استان البرز تحت‌پوشش بیمه تكمیلی درمان هستند.

سلامی در جلسه مشترك رؤسای كانون‌های بازنشستگی این استان و مسئولین واحدهای مستمری شعب تابعه اداره‌كل تأمین‌اجتماعی البرز تصریح كرد: از ابتدای اجرای این طرح تاكنون بیش از 240 نفر از خدمات بستری در بیمارستان‌های خصوصی و بیش از 600 نفر از خدمات پاراكلینیكی استفاده کرده اند.

مدیركل تأمین‌اجتماعی استان البرز خاطرنشان كرد: مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی با پرداخت ماهانه 63 هزار ریال برای هر نفر می‌توانند خود و افراد تحت‌تكفل را بیمه تكمیلی کنند.

وی افزود: قرارداد بیمه تكمیلی درمان مستمری‌بگیران توسط كانون‌های بازنشستگی با شركت‌های بیمه منعقد شده و متقاضیان برای پیگیری می‌توانند در كانون‌های بازنشستگی این استان در كرج، ساوجبلاغ و نظرآباد حضور یابند.


وی گفت: درحال‌حاضر بیش از 72 هزار مستمری‌بگیر از خدمات تأمین‌اجتماعی استان البرز بهره‌مند هستند.