مرضیه وحید دستجردی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: از آنجا که مقوله سلامت و توجه به تندرستی افراد در جامعه رسالت وزارت بهداشت است، اجرای برنامه های ویژه از جمله غربالگری بیماری ها برای پیشگیری و درمان به موقع افراد مبتلا به امراض مختلف یکی از اقدامات مهم این وزارتخانه است.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: بر این اساس اجرای طرح غربالگری سرطان سینه یکی از مهمترین اولویت های این وزارتخانه بوده كه از سال گذشته در راستای اجرایی شدن آن فعالیت های به سزایی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با دستور رییس جمهور سالانه 110 میلیارد ریال معادل 11 میلیارد تومان به اجرای طرح غربالگری سرطان سینه اختصاص می یابد و طی همین دستور باید ظرف 3 سال 330 میلیارد ریال برای اجرای طرح غربالگری سرطان در نظر گرفته شود.

دستجردی افزود: دستورات العمل اجرایی لازم برای اجرای این طرح صادر شده است و تنها منتظر بودجه مورد نظر هستیم. همچنین عنوان شده اعتبارات مورد نظر به صورت جداگانه برای اجرای این طرح دیده نشده و بودجه مورد نظر در غالب برخی از برنامه ها در بخش های دیگر در نظر گرفته شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین گفت: وزارت بهداشت باید 11 میلیارد تومان را از طریق شفاف سازی از بخش های دیگر دریافت کند تا بتواند این طرح را  به مرحله اجرا درآورد.

دستجردی تصریح کرد: زنان باید برای دریافت آموزش‌های خودآزمایی تشویق شده و اطلاعات لازم در این مورد را دریافت کنند. همچنین وزارت بهداشت درصدد است تا از دستگاه‌های ماموگرافی سیار استفاده کند تا تمتخصصان با این تجهیزات در زمان‌هایی خاص در برخی از مراکز مناطق محرم که فاقد دستگاه ماموگرافی هستند، مستقر شوند و زنان برای انجام غربالگری به آنها مراجعه کنند.