غلامرضا معصومی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر در بسیاری از كشورهای پیشرفته دنیا طرح امداد ریلی وجود ندارد اما به علت اینكه در منطقه غرب كشور كوهستان وجود دارد و بیشتر از ریل استفاده می شود این موضوع در حال پیگری است.
 
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت ادامه داد: موضوع طرح امداد ریلی از سال گذشته در اهواز مورد بررسی قرار گرفت به طوری که توافقاتی نیز با راه آهن اهواز صورت گرفته است تا واگنی را در راستای تجهیز واگن برای ارائه خدمات درمانی  در اختیار مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت قرار گیرد.

معصومی افزود: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت در سال جاری درصدد تا امداد ریلی را در کشور به مرحله عملیاتی درآورد چرا که برخی از جاده های کشور آسفالت نبود و تنها راه رفت و برگشت افراد از طریق خطوط ریلی رخ می دهد.