به گزارش سرویس اجتماعی برنا، كاظم ندافی با بیان این مطلب گفت: طبق آمارها، تهران در بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 89 هیچ روز خوبی را از نظر بالا بودن كیفیت هوا تجربه نكرده است. 

مدیر کل دفتر سلامت محیط و کار ادامه داد: آمار وضعیت متوسط هوا در فصول سال گذشته عبارتند از "بهار 35 روز، تابستان 5 روز، پاییز 7 روز و زمستان یک روز و مابقی روزها هوا" در شرایط ناسالم قرار داشته است. 

ندافی با اعلام این كه عدد حداكثر مجاز آلودگی هوا (شاخص كیفیت) 100 است، اظهار داشت: حداكثر آلودگی هوا در سال 89 مربوط به فصل تابستان  با 329، بعد از آن بهار با 249 ،پاییز 161 و زمستان 138بوده است.

وی آلاینده اصلی در فصل تابستان سال گذشته را ازن دانست و گفت: در فصول پاییز و زمستان سال گذشته نیز آلاینده اصلی ذرات معلق وناكس و مونواكسیدكربن بوده است.

گفتنی است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پیش از این بارها تذكرات لازم مبنی بر ضرورت همكاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آلودگی هوا برای مقابله با این پدیده در كلانشهرها را گوشزد و اعلام كرده است بدون همكاری همه جانبه این نهادها غلبه بر این پدیده تنها با توصیه‌های بهداشتی و درمانی میسر نیست.