به گزارش سرویس اجتماعی برنا، غضنفر میرزابیگی با بیان این مطلب افزود: در كلانشهرها به طور مطلق پرستار بیكار مردم نداریم، در مورد پرستاران زن هم بیكاری نداریم ولی برخی پرستارانی كه به دنبال شرایط كاری با حقوق و مزایای بهتر هستند ممكن است به انتخاب خودشان مدتی بیكار بمانند.

رییس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: بیكاری در سایر شهرها نیز به این ترتیب است كه در شهرهای متوسط تا حدودی پرستار بیكار مرد و زن داریم ولی در شهرهای كوچك میزان بیكاری بیشتر است.

وی نیاز به پرستار در بخش‌های ارتوپدی و اورژانس را بیشتر اعلام كرد و گفت: در مقایسه وضعیت امروز نسبت به دو سال قبل با توجه به افزایش تخت‌های بیمارستانی و ساخت و توسعه مراكز درمانی،بیكاری پرستاران بسیار كمتر شده است.

وی نیاز به پرستار را نسبت به شرایط امروز سه برابر وضعیت موجود دانست و اظهار داشت: دولت برای استخدام،محدودیت‌هایی دارد ولی سازمان نظام پرستاری راهكارهایی برای استخدام بیشتر پرستاران به وزارت بهداشت ارائه داده است كه مهم‌ترین آن ایجاد تعاونی‌هایی است كه پرستاران سهامدار آنان باشند.