به گزارش سرویس اجتماعی برنا، سید یعقوب جعفری با بیان این مطلب افزود: سازمان ها در ابتدای شکل گیری خود مرحله ایجاد و طفولیت را طی می کنند. نظام پرستاری طی 8 سال گذشته این مراحل را طی کرده و برای رسیدن به اهداف مدنظر خود تلاش های فراوانی انجام داده، به طوری که در تدوین ساز و کارهای مناسب، تصویب قوانین و شناساندن پرستاری موفق عمل کرده است. 

رئیسشورای عالی نظام پرستاری با تاکید بر لزوم شناسایی فرصت ها و تهدیدها، افزود: لازمه علم مدیریت و صحیح عمل کردن این است که بدانیم در چه فضایی هستیم و نباید تصور کنیم دوره جدید همانند دوره های گذشته با همان مسائل و چالش ها است. زیرا شرایط اجتماعی جامعه، وضعیت کاری و تدوین قوانین جدید می تواند بر فرآیند اقدامات حرفه ای و تصمیم های ما اثرگذار باشد.

جعفری افزود: سازمان نظام پرستاری در 8 سال عمر خود اقدامات خوبی را انجام داد که در صدر سایر نظام های حرفه ای کشور قرار دارد چرا که توانسته در طول زمان کوتاه به بخش مهمی از اهداف مدنظر خود دست یابد.

وی از دو قانون ارتقای بهره وری و تعرفه گذاری خدمات پرستاری به عنوان ام المطالبات پرستاران یاد کرد و افزود: با اجرای این دو قانون بخشی از مشکلات رفاهی و معیشتی پرستاران حل می شود که عزم سازمان و شورای عالی نظام پرستاری در دوره جدید اجرایی کردن این دو قانون مهم است.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی دو دوره فعالیت سازمان نظام پرستاری فعالیت های خوبی در بعد آموزش و پژوهش از جمله ارتقای دوره های کاردانی رشته هوشبری و اتاق عمل به مقطع کارشناسی و اختصاص 50 درصد سهمیه به کاردانان برای ادامه تحصیل در این رشته ها، افزایش رشته پرستاری در دانشکده های مختلف، ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی پرستاری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و افزایش ظرفیت پذیرش مربیان در مقطع PHD انجام شده است اما در دوره جدید ارتقای بیشتری را می طلبد.

وی تقویت بحث آموزش و پژوهش در پرستاری را از اولویت های سازمان و شورای عالی نظام پرستاری عنوان کرد و افزود: بنا داریم در این دوره علاوه بر راه اندازی نشریه علمی- پژوهشی پرستاری، در جهت تقویت کمی و کیفی و توزیع کتب پرستاری، تصحیح استانداردهای نگارش شده و تعیین استاندارد نیروی انسانی گام برداریم و با حمات از از بعد آموزشی سازمان، در سایر موضوعات نیز اهداف خود را محقق کنیم.

جعفری با تاکید بر لزوم تربیت نیروی پرستار، خاطرنشان کرد: قانون ارتقای بهره وری با استخدام های جدید در مرحله اجرا قرا گرفته اما هنوز در عمل اتفاقی نیفتاده است. در عین حال به قدری کمبود نیرو وجود دارد که هنوز با هدف نهایی قانون ارتقای بهره وری شامل ارائه خدمت مناسب به مردم از طریق تعیین حداقل ساعت کار، استراحت کافی و دریافتی مناسب برای پرستاران، فاصله وجود دارد.

وی ادامه داد: باید تعامل ویژه ای بین دانشگاه ها، دفاتر پرستاری، وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستای ایجاد شود تا این مرحله گذار طی شود. باید به سمتی حرکت کنیم که با کسر ساعات اضافه کار پرستاران زمینه بهتری را برای ارائه خدمات کیفی درمانی به مردم فراهم کنیم که لازمه آن تربیت نیروی جدید پرستاری است. 

جعفری با اشاره به تلاش های سازمان نظام پرستاری در دوره گذشته برای اختصاص سهمیه 10 درصدی در کنکور سراسری به بهیاران برای ادامه تحصیل در رشته پرستاری، افزود: در دوره جدید شورای عالی تلاش می کنیم با طرح راهکارهای مناسب تر، از طریق راه اندازی دوره های شبانه زمینه بیشتری برای ارتقای تحصیلی بهیاران در رشته پرستاری فراهم کنیم.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری اظهار دکرد: در دوره قبل کمیسیون های مشورتی شورای عالی نظام پرستاری آن چنان که شایسته بود فعالیت نکردند به هبم دلیل بنا داریم در دوره جدید علاوه بر تقویت و فعال سازی کمیسیون های تخصصی شورای عالی، نسبت به سازماندهی این کمیسیون ها در هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور نیز اقدام کنیم تا با جذب نظرات همه افراد مجموعه، تصمیم گیری های جمعی به صورت خالص تر و پخته تر به منصه ظهور برسد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، عضویت در سازمان نظام پرستاری احباری نیست، افزود: با این وجود بیش از 90 هزار پرستار داوطلبانه به عضویت نظام پرستاری درآمده اند که باید برای تداوم عضویت و ساماندهی اعتبار عضویت آنان تدابیری اندیشیده شود.

جعفری خطاب به روسای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور، گفت: به نظر می رسد بخشی از مصوبات مندرج در قانون سازمان نظام پرستاری درباره شیوه اداره هیئت مدیره های نظام پرستاری نیازمند اصلاح و بازنویسی است که از شما می خواهیم که با ارائه نظرات اصلاحی و پیشنهادی خود ما را در این زمینه یاری کنید.

وی با یادآوری اینکه عموما دوره های جدید با نظرات، ایده ها، افکار و روش های کاری نوین همراه است، افزود: ان شاءالله طی 4 سال جدید از نظرات اعضای هیئت علمی، روسای هیئت مدیره ها، منتخبان دوره های قبل سازمان به عنوان سرمایه های اصلی پرستاری استفاده می کنیم و بر اساس قانون از وزیر بهداشت و قائم مقام وزیر در امور پرستاری نیز برای حضور در جلسات شورای عالی نظام پرستاری دعوت می کنیم.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری پیشنهاد کرد: مجلس پرستاری متشکل از تمام هیئت مدیره ها و شورای عالی نظام پرستاری کشور از دوره اول تا سوم در سطح گسترده ایجاد شود و خود اعضا جلسات آن را اداره کنند و در جهت اهداف عالیه پرستاری گام بردارند.

وی رابطه بین شورای عالی و سازمان نظام پرستاری را مشابه رابطه دولت و مجلس توصیف کرد و افزود: بر اساس پیش بینی قانون، شورای عالی نظام پرستاری نسبت به سیاستگذاری، اصلاح و تدوین قوانین، تعیین راهبردها و نظارت بر عملکردها به وظایف خود عمل می کند و سازمان نیز مصوبات شورای عالی را به مرحله اجرا می رساند.

جعفری تاکید کرد: خوشبختانه تاکنون رابطه سازمان و شورای عالی نظام پرستاری بسیار خوب و مثبت و در نهایت همکاری بوده و دستاوردهای آن نیز ناشی از همدلی و انسجام بوده است. بنابراین بنا داریم در دوره جدید برای همواره کردن مسیر تحقق اهداف، این اتحاد را بیش از پیش تقویت کنیم.

وی سرکشی به هیئت مدیره های نظام پرستاری را از اقداماتی یاد کرد که با شیوه جدید در شورای عالی نظام پرستاری دوره سوم انجام می شود.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری ایجاد و رعایت نظم مالی در هیئت مدیره های نظام پرستاری را خواستار شد و افزود: انجام این اقدام برای پیشگیری از بروز مشکلات در هیئت مدیره ها ضروری به نظر می رسد و لازمه آن ایجاد طراحی فرم های مربوطه و روند ممیزی و بازرسی است که خوشبختانه تمام این اقدامات به خوبی در سازمان انجام و آماده شده است.

وی از روسا و اعضای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور خواست که همواره نواقص موجود و آینده شورای عالی و سازمان نظام پرستاری را گوشزد کنند تا برای رفع آن تلاش شود.

جعفری اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی، همدلی، دقت نظر و اصلاح امور بتوانیم به هدف اصلی سازمان نظام پرستاری که در رده اول خدمت به مددجویان و در مرحله بعد رسیدگی به پرستاران است، قدم های موثری را برداریم.