غلامرضا معصومی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: در راستای اصلاح ساختار اورژانس بیمارستان‌ها كشور و تاكید وزیر بهداشت از ارتقای بیمارستان‌ها، این موضوع در دستور کار مركز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشكی كشور قرار گرفته است.

رییس مركز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشكی كشوربا اشاره به تشکیل ستاد ارتقای خدمات اورژانس ادامه داد:این ستاد به ریاست وزیر بهداشت،دبیری مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و نیز معاونان وزارت بهداشت تشکیل شد که بر اساس آن جلسه ای با حضور اعضا ستاد به صورت ماهانه تشکیل و گزارش عملکرد اورژانس ها در سراسر کشور به وزیر بهداشت ارائه می شود.

معصومی درادامه افزود: كمیته راهبردی ارتقای خدمات اورژانس بیمارستانی نیزبه ریاست معاون درمان وزارت بهداشت تشكیل شده است و به صورت هفتگی مسائل و مشکلات مختلف در بحث اورژانس را مورد بررسی قرار می دهند.

وی از ابلاغ بخشنامه ای با هدف ارتقای خدمات اورژانس بیمارستانی به دانشگاه ها خبر داد و تصریح کرد: این بخشنامه جدید با هدف ارتقای خدمات اورژانس بیمارستانی و چگونگی تعیین تكلیف بیمار در اورژانس‌های بیمارستانی،وبرآورد میزان رضایت بیمار و پشتیبانی بخش‌های مختلف در سال گذشته به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

معصومی در خاتمه اظهار داشت: تشکیل ستاد ارتقای خدمات اورژانس بیمارستان ها سبب شد تا مشکلات اورژانس بیمارستانی شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد، به طوری که برای دست یابی به موفقیت های بیشتر در این عرصه در یک ماه آینده بخشنامه های جدید ارتقای خدمات اورژانس بیمارستانی به دانشگاه ها ابلاغ می شود.