به گزارش سرویس اجتماعی برنا ، مصطفی قانعی، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: در برنامه‌ریزی‌های تحقیقاتی و فناورانه نیز مانند سایر برنامه‌های وزارت بهداشت، پیشگیری بر درمان مقدم است، بنابراین پژوهشگرانی كه توانایی تولید واكسن دارند می‌توانند در این فراخوان برنامه‌های خود را ارایه دهند.

وی افزود: با توجه به هزینه های بسیار زیاد احداث كارخانه‌های تولید دارو، سیاست ایجاد اتاق‌های تمیز (Clean room)‌ در دستوركار قرارگرفته كه در این راستا ‌اكنون در پنج دانشگاه علوم پزشكی كشور، زمینه ساخت این اتاق‌ها فراهم شده است.

قانعی با اشاره به این كه از مجموع 140 داروی موجود بیوتكنولوژی در دنیا، فقط 12 نوع آن در كشور ساخته می‌شود، گفت: 85 درصد از این داروها در كشورهای غربی تولید می شود و ما باید با برنامه‌ریزی منسجم به سمت تولید این داروها در داخل كشور گام برداریم تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود.