به گزارش سرویس اجتماعی برنا، حسن امامی رضوی با تاكید بر اصلاح هرچه سریع‌تر فضای فیزیكی اورژانس‌ها اظهار داشت: فضای فیزیكی اورژانس‌های 100 بیمارستان كشور امسال باید اصلاح شود، تاكنون 26 بیمارستان این كار را انجام داده‌اند و تا 5 سال آینده فضای فیزیكی اورژانس تمام بیمارستان‌های كشور توسعه می‌یابد و اصلاح می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: دو موضوع توسعه ساختار فیزیكی در بیمارستان‌ها و ارایه خدمات از موضوعات بسیار مهم در خدمات بهداشتی و درمانی در جامعه محسوب می‌شود. در این راستا باید در گام نخست تمام بیمارستان‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه فضای فیزیكی اورژانسی خود را ارتقا دهند و در سال جاری نیز تاكنون با افتتاح اورژانس جدید بیمارستان شهدای تجریش 26 بیمارستان فضای فیزیكی اورژانسی خود را توسعه داده‌اند. 

امامی رضوی با اشاره به این كه تا پایان سال جاری باید 100 بیمارستان فضای فیزیكی اورژانس خود را توسعه دهند، خاطرنشان كرد: بیمارستان‌های مجموعه دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی از جمله بیمارستان امام حسین و طالقانی توسعه فضای فیزیكی اورژانس خوبی دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: 12میلیون نفر تحت پوشش بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی هستند كه رقم قابل توجهی است و بازسازی اورژانس‌های بیمارستان‌های این دانشگاه باید تا پایان سال 90 یا حداكثر تا سال 91 صورت پذیرد.