محمد رضا شانه ساز در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: تعرفه داروسازان سال 90 از سوی سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار گرفت و برای وزیر بهداشت ارسال شد.

معاون دارویی سازمان غذا و دارو ادامه داد: پس از امضا و تایید تعرفه از سوی وزیر بهداشت،تعرفه جدید به تمام دستگاه های ذی ربط ابلاغ خواهد شد.

شانه ساز درباره ارزیابی سطح صنعت دارو سازی ایران در منطقه گفت: صنعت داروسازی ایران در منطقه در رتبه نخست قرار دارد. همچنین ایران در عرصه تولید دارو با فناوری های نوین در منطقه پیشگام است. به طوری که تجربه داروسازان کشور در عرصه تولید دارو با این نوع فناوری‌ در داخل روز به روز بهتر و کیفیت داروها افزایش یافته است.