به گزارش سرویس اجتماعی برنا، مرضیه وحید دستجردی با اشاره به این که نباید بازار دارویی کشور در انحصار چند شرکت خاص قرار گیرد، اظهار داشت: تدوین این پروتکل برای نخستین بار در کشور در حال انجام است تا مشخص شود کسانی که برای اولین بار یک دارو را در کشور تولید می کنند تا چند درصد بازار را باید در اختیار داشته باشند.

وی افزود: تهیه و تدوین این پروتکل کمک می کند تا گروه های تولیدی بعدی که وارد بازار دارویی می شوند، کمتر ضرر کنند.