به گزارش سرویس اجتماعی برنا،  مرتضی تمدن با بیان این مطلب افزود: شهر تهران با جمعیتی 8 میلیونی و استان تهران با جمعیتی 5/12 میلیون نفری به همین دلیل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی اقدامات استانداری در حوزه سلامت استان تهران گفت: ما هم اكنون 17 پروژه بزرگ بهداشت و درمان را با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد تومان را در حال اجرا داریم ولی با این وجود باز هم می گوییم این كارها كم است و باید بیشتر شود.

وی با تاكید بر وجود جمعیت انبوه در جنوب شهر تهران گفت: اگر چه برخی مراكز بهداشتی درمانی در تهران ما فراتر از سطح خاور میانه و حتی در سطح جهانی است اما كشش كلینیك های مجهز و پیشرفته در شمال شهر تهران ما را برآن داشته تا توسعه بیمارستان ها را در جنوب شهر تهران در دستور كارمان قرار دهیم.