غضنفر میرزابیگی رییس سازمان نظام پرستاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مراحل پایانی خود را به سر می برد، به طوری که باید این قانون تا 2ماه آینده اجرا شود تا بار مالی آن سنجیده و در بودجه 91 دیده شود.

میرزابیگی ادامه داد: سازمان نظام پرستاری با شورایعالی بیمه در حال بررسی تحت پوشش بیمه قرار گرفتن فعالیت‌ها و خدمات پرستاری، همچنین قیمت تعرفه خدمات پرستاری در بخش خصوصی و دولتی است.

رییس سازمان نظام پرستاری افزود: اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری لازمه تعیین استانداردهای های خدمات پرستاری و شرح وظایف پرستاران بود که در حال حاضر این استانداردها تعیین شد. همچنین قرار بود این قانون اسفند ماه گذشته اجرا شود که به دلیل بار مالی و انتخابات نظام پرستاری به تاخیر افتاد.